Ponuka práce

Kariéra

Bezpečnostný pracovník


Základné požiadavky k prijatiu

Aj Vy sa môžete stať členom tímu profesionálov, ak spĺňate podmienky stanovené zákonom č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti a vyhovujete našim odborným požiadavkám. Na to, aby ste mohli byť jedným z nás a začal vykonávať profesionálnu prácu bezpečnostného pracovníka musíte v prvom rade spĺňať základné požiadavky ohľadne predpísanej dokumentácie, vzdelania a skúseností. Záujemci, ktorí spĺňajú požadované podmienky, vypĺňajú žiadosť o prijatie a prijímací dotazník, ktorých vyhodnotenie spolu s výsledkom osobného pohovoru je posledným krokom k úspešnému prijatiu.

Dotazník uchádzača o zamestnanie*

Základné požiadavky:

 • Pozitívny prístup k práci
 • Etický postoj
 • Dlhodobé plánovanie


Požiadavky na vyššie pracovné pozície:

 • Prax v oblasti súkromnej bezpečnosti min. 5 rokov
 • Minimálne stredoškolské vzdelanie
 • Znalosť cudzieho jazyka
 • Ovládanie práce s PC
 • Vodičský preukaz


Požiadavky na vykonanie špeciálnych úloh:

 • Skúsenosti s technickými prostriedkami
 • Skúsenosti so zabezpečovaním podujatí
 • Skúsenosti s ochranou osôb

Back to Top