Politika spoločnosti

ss securityconsulting

Politika kvality


........Opýtajte sa našich zákazníkov prečo sú s nami spokojní, my robíme len svoju prácu.
........Spokojnosť zákazníkov
........Politikou firmy je dosahovať vysokú spokojnosť zákazníkov s dodávanými produkty firmy a patriť k najlepším. Len spokojní zákazníci môžu tvoriť základ budúceho rozvoja a dlhodobej prosperity firmy.
........Kvalita produktov firmy
........Základnou politikou firmy je dodávať zákazníkom iba také produkty, ktoré budú spĺňať všetky špecifikované požiadavky zákazníkov, budú vyhovovať zamýšľanému užitiu a budú spĺňať požiadavky platnej legislatívy.
........Otvorenosť komunikácie a transparentnosť procesov
........Dôveru zákazníka môžeme dosiahnuť iba maximálnou transparentnosťou firemných procesov a otvorenosťou v jednaní so zákazníkom. Zákazník má právo byť informovaný o všetkých aspektoch vybavovania jeho zákazky.
........Zodpovednosť vedenia
........Základnou politikou vedenia firmy ku vzťahu k vlastníkom firmy je udržovať a zvyšovať hodnotu firmy a zaisťovať rozvoj a dlhodobú prosperitu firmy. Toho nie je možné dosiahnuť bez komplexného vedenia firmy prístupu k vnútropodnikovým procesom, optimalizácie použitých zdrojov a rešpektovania požiadaviek zákazníkov a dlhodobých trendov na danom trhu.
........Konkurencieschopnosť
........Trvalou úlohou zamestnancov firmy je neustálym zvyšovaním produktivity práce, kvality produktov a zákaznícky orientovaným prístupom zabezpečovať konkurencieschopnosť firmy, ktorá je predpokladom pre zaistenie dlhodobej prosperity firmy.

                              

 

Back to Top