Riadiace centrum (PCO)

p015 1 00

Multifunkčné riadiace centrum (PCO)

Ponúkané služby

........Zásahová skupina

........Špičkové vybavenie, kvalitný výber a príprava pracovníkov zásahovej skupiny, dokonalá metodika zásahu a overené kontrolné mechanizmy nám umožňujú ponúkať profesionálne služby pri zásahu na strážené miesta a objekty.
........Zásahová skupina našej spoločnosti je tvorená mimoriadne kvalitnou a spoľahlivou sieťou výjazdových vozidiel. Vo vybraných lokalitách prevádzkujeme vlastné výjazdové vozidlá. V ďalších regiónoch využívame služby prísne vybraných a opakovane preverovaných zmluvných zásahových skupín.

........Pult Centrálnej Ochrany (PCO)
........Od roku 2007 je činnosť zásahových skupín riadená prostredníctvom Multifunkčného riadiaceho centra, ktorého súčasťou je i Pult Centrálnej Ochrany (PCO).
........Multifunkčne centrum (PCO) je schopné našim odberateľom zaistiť širokú ponuku komplexných služieb, predovšetkým tu prebieha diaľkový dohľad nad zabezpečovacími (EZS), protipožiarnymi (EPS) a ostatnými technologickými systémami objektov a_vozidiel s_naviazaním riešení vzniknutých situácií. Je to pracovisko s_najmodernejšou technológiou takéhoto druhu.

 

........Profesionálny bezpečnostný zásah

........Pri vyhlásení poplachu, alebo iného dôležitého signálu, postupuje operátor PCO podľa daného scenára. Vyžaduje si to vzniknutá situácia, je na miesto okamžite vyslaná najbližšia zásahováskupina.
........Po príchode zásahová skupina vykoná adekvátny bezpečnostný zásah k odvráteniu hroziaceho, alebo trvajúceho nebezpečenstva.
........O každom prevedenom zásahu je vedená dokumentácia, ktorá je vďaka špičkovej technike na profesionálnej úrovni a zahrňuje i_aktuálnu polohu vozidiel v danom čase zo systému GPS, nahrávky hlasovej komunikácie medzi zásahovou skupinou a riadiacim pracoviskom PCO, fotodokumentáciou v prípade narušenia objektu a_ďalšie podklady dokladujúce reálny priebeh udalostí na objektu a_bezchybnú činnosť pracovníkov.

 

........Špičkové vybavenie, špeciálne vyškolení zamestnanci

........Zásahová skupina je vybavená všetkými prostriedkami a pomôckami k prevedeniu kvalitného a účinného zásahu, taktiež špičkovou spojovacou a navigačnou technikou.
........Posádky vozidiel sú tvorené špeciálne vyškolenými a preverenými pracovníkmi, erudovanými v odbore bezpečnosti s potrebnou praxou a výcvikom.

 

Back to Top