Strážna služba

........Ochrana objektov

........Základná činnosť našej spoločnosti zahŕňajúca kontrolu osôb, vozidiel, obchôdzkovú činnosť, evidenciu návštev, požiarnu kontrolu v mimopracovnom čase, kľúčovú službu, kontrolu neporušiteľnosti zámkov, plomb pečatí.

........Ochrana osôb

........Pri tejto činnosti sa venujeme ochrane práv a záujmov fyzických a právnických osôb. Máme okruh svojich stálych klientov, ktorých chránia špeciálne pripravení a vyškolení pracovníci.

........Usporiadateľská služba 

........Venujeme sa tiež usporiadateľskej bezpečnostnej službe na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Zabezpečuje bezpečnostnú službu na exkluzívnych podujatiach. Naši profesionáli sa postarajú o to, aby daná udalosť prebiehala nerušene. Zabezpečíme podujatie k spokojnosti, aby sa nepozvané osoby nezdržiavali v priestoroch podujatia a aby ho nenarušili. Bezpečnostný pracovníci vykonávajú svoje povinnosti s dokonalým vystupovaním, aby ste boli maximálne spokojní.

images5intro-home-box1images

 

 

Back to Top